Sanal Gerçeklik 5.Çalıştay programı Almanya Makdeburg’daki projenin ortağı olan Otto Von Guericke Üniversitesine bağlı Faunhofer İnstitute For Factory Operation and Automation IFF ‘nin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

GAP Bölgesinin batı bölümünün genel çekiciliğini ve bölgesel iş gücünün kapasitesini arttıracak, özel sektör ile yükseköğrenim kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirecek  proje olan  “Özel Sektör ve Devlet Sektöründeki Sanal Gerçeklik Uygulamaları İçin Araştırma Ve Eğitim Olanaklarının Güçlendirilmesi” adlı projenin 5.Çalıştay programı Almanya Makdeburg’daki projenin ortağı olan Otto Von Guericke Üniversitesine bağlı Faunhofer İnstitute For Factory Operation and Automation IFF ‘nin toplantı  salonunda gerçekleştirildi.

Harran üniversitesi Proje Yöneticisi; Dr.Öğr. Üyesi Fred Barış Ernst, proje ekibinden Prof.Dr. Saffet Erdoğan , Doç.Dr. Gencay Sarıışık, Dr. Öğr.Üyesi Dursun Akaslan ve Proje asistanı Songül Akdağ; Hollanda’daki ortağı olan şirket sahibi Marteen van GRİNSVEN ve Almanya’daki  ortakları olan Tobias REGGELİN ve misafir katılımcılar ile 5 gün süren çalıştay gerçekleşmiş oldu.Çalıştayın ilk günü projenin hedefleri neler tekrardan ele alındı. İkinci gün projenin asıl hedeflerinden biri olan sanal gerçeklik merkezinin Şanlıurfa’ya kazandırılması için gerekli olan  Canvas oluşturuldu. ; Harran üniversitesi katılımcıları IFF de bulunan Elbedome tipi - VDTC'de 360 ​​° geniş projeksiyon sistemi bu sistemde sanal gerçekliği bir çok alandan örnekleri ile deneyimledi.Üçüncü gün eğitim, mühendislik ve sanal ameliyatlar gibi yapılan çalışmalar deneyimlendi.Dördüncü gün ise projenin ileriki hedeflerinden biri olan sanal gerçeklik merkezi için gereksinim ve iş akış planları yapılıp Almanya’daki çalıştay son buldu.Beşinci gün ise Harran üniversitesi Proje ekibi Hollanda’ daki ortağın yapım aşamasında olan sanal gerçeklik merkezine ziyaretiyle çalıştay son buldu.

    Asıl ve nihai hedef Şanlıurfa’ya her alanda imkan sağlayacak olan Sanal gerçeklik merkezine kavuşturmaktır. Bu sayede bu proje; Harran Üniversitesinde kurulması düşünülen sanal gerçeklik merkezinin sanayi sektörü üzerinde etkisinin yanı sıra inşaat sektörü, turizm sektörü, hizmet sektörü, sağlık sektörü ve eğitim sektöründe de etkili olacak. Bölgede, şehir planlamasında, altyapı hizmetlerinde, sanayi bölgeleriyle ilgili tasarım sürecinde ortaya çıkacak planlamalar ile hizmet ürünleri sunulması, turizm (tur, gezi. arkeoloji vb.) güzel sanatlar (sinema, tiyatro vb.) insan ve çevreyi ilgilendiren birçok sosyal alanda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler tarafından yapılacak olan siparişlere sunum hazırlanması ve görselleştirilmesi, uzaktan eğitim için bir altyapı oluşturulmasında, tıp, mühendislik, güzel sanatlar alanında her türlü araştırmanın desteklenmesi orta ve yükseköğrenimdeki öğrencilere eğitim verilerek bu sektöre kazandırılması ve istihdam sağlanmasına katkı sağlayacağı açıklandı.


      


      


HABER & ETKİNLİK

SANAL GERÇEKLİK 2.WORKSHOP

SANAL GERÇEKLİK 6.WORKSHOP