Harran Üniversitesi'nin uyguladığı "Kamu ve Özel Sektörde Sanal Gerçeklik Uygulamaları İçin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi" adlı ‘I. Uluslararası Sanal Gerçeklik Konferansı’ Harran Üniversitesi’nde başla

Harran Üniversitesi'nin uyguladığı "Kamu ve Özel Sektörde Sanal Gerçeklik Uygulamaları İçin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi" adlı Stratejik Ortaklık Projesi dahilindeki ‘I. Uluslararası Sanal Gerçeklik Konferansı’ Harran Üniversitesi’nde başladı.

İki gün boyunca sürecek olan etkinlikte, sanal gerçekliği konu alan Erasmus+ Stratejik Ortaklık Projesi ile şehir planlama, eğitim, tıp, mühendislik üzerine çalışmalar oluşturulması planlanıyor.

Konferansın açılışında Mühendislik Fakültesi ve Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Fred Barış Ernst proje hakkında bilgiler verdi. Sanal gerçekliğin Erasmus+ projesinin bölgedeki kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğinin iyi bir örneği olduğunu ve bölgeye yapacağı katkıyı dile getirdi.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Kadir Kılıçoğlu ve Türkiye Ulusal Ajansı başkanı İlker Astarcı’nın açılış konuşmalarının ardından Organizasyon Komitesi Başkanı Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, yurtiçi ve yurtdışından gelen katılımcı ve konuşmacılara teşekkür ederek, etkinliğin ülkemize faydalar getirmesini temenni etti.

Konferansın konuşmacıları arasında yer alan Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı İdris Güllüce, Sanal Gerçekliğin eski kullanım şekillerini, yeni dönemde günümüze uyarlamalarını, gelecekte ise yapılabilecekler üzerinde fikir fırtınası oluşturarak toplantıların hayırlara vesile olmasını diledi. Ayrıca etkinliğin konuşmacıları arasında Portekiz, Malezya, S.Arabistan, Almanya ve Pakistan'dan akademisyenler de yer alıyor.

Osmanbey Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi’nde 3 ayrı salonda 12 oturum halinde, 56 çağrılı bildirinin sunulacağı etkinlik, AB tarafından finanse edilen Erasmus+ projesi “Özel ve kamu sektöründeki Sanal Gerçeklik uygulamaları için araştırma ve eğitim olanaklarının güçlendirilmesi” projesi çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Almanya Otto von Guericke Üniversitesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansının proje ortağı olduğu, Erasmus+ ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen konferans, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve ilgili teknolojiler ile Türkiye ve dünyadaki en yeni gelişmeler için bir vitrin olacak. Ayrıca dar çerçevede mühendislik, tıp ve eğitim alanlarındaki uygulamalar üzerinde etkisi olacak.

HABER & ETKİNLİK

SANAL GERÇEKLİK 2.WORKSHOP

SANAL GERÇEKLİK 6.WORKSHOP