Harran Üniversitesinin Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından Desteklenen “Özel sektör ve Devlet Sektöründeki Sanal Gerçeklik Uygulamaları İçin Araştırma ve Eğitim Olanaklarının Güçlendirilmesi” adlı

projenin 7.çalıştayı, Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesinde bulunan bölümlerde sanal gerçeklik konusunda yüksek lisans müfredatının oluşturulması için bir çerçeve oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmalarını, Dr. Öğr. Üyesi Fred B. Ernst ve Dr. Öğr. Üyesi Dursun Akaslan yaptı.

Projenin, bölgesel işgücü kapasitesini ve GAP bölgesinin çekiciliğini artırmaya yönelik olarak, özel sektör ile yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmek açısından önemli olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Fred B. Ernst; “Bu proje üniversite, özel sektör ve çeşitli devlet kurumlarından paydaşlarla oluşturulan stratejik insiyatifin bir parçasıdır. Harran Üniversitesi’nde kurulması düşünülen sanal gerçeklik merkezinin sanayi sektörü üzerinde etkisinin yanı sıra inşaat sektörü, turizm sektörü, hizmet sektörü, sağlık sektörü ve eğitim sektöründe de etkili olacaktır. Bölgede, şehir planlamasında, altyapı hizmetlerinde, sanayi bölgeleriyle ilgili tasarım sürecinde ortaya çıkacak planlamalar ile hizmet ürünleri sunulması, turizm (tur, gezi, arkeoloji vb.), güzel sanatlar (sinema, tiyatro vb.), insan ve çevreyi ilgilendiren birçok sosyal alanda; kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler tarafından yapılacak olan siparişlere sunum hazırlanması ve görselleştirilmesi, uzaktan eğitim için bir altyapı oluşturulmasında, tıp, mühendislik, güzel sanatlar alanında her türlü araştırmanın desteklenmesi, orta ve yükseköğrenimdeki öğrencilere eğitim verilerek bu sektöre kazandırılması ve istihdam sağlanmasına katkı sağlayacaktır” dedi. Sanal gerçekliğin günümüz uygulamalarında aldığı yer ve geleceğe dönük yapılabilecek altyapılardan bahseden Dr. Öğr. Üyesi Dursun Akaslan, slaytlar eşliğinde sunum yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından program, Harita Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliğinin sunumları ile devam etti.

HABER & ETKİNLİK

SANAL GERÇEKLİK 2.WORKSHOP

SANAL GERÇEKLİK 6.WORKSHOP