2019-2020 Eğitim–Öğretim Yılı 
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği 
 
BAŞVURU ŞARTLAR

1. Harran Üniversitesi kayıtlı öğrencisi olmak, 
2. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz). 
3. Önlisans ve Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0, Lisansüstü-Doktora öğrencileri için en az 2.5/4.0 not 
ortalamasına sahip olmak. 
BAŞVURU BELGELERİ
1. Başvuru Formu
2. Onaylı Transkript
· Erasmus+ Sınav Sürecine İlişkin Bilgiler 
1) Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı İngilizce sınavı yapılacaktır. 
2) Sınav Yazılı olacaktır. Sözlü mülakat yapılmayacaktır. 
3)2019/2020 akademik yılı Erasmus+ Programı öğrenci başvurularını değerlendirmede kullanılacak 
değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şu şekildedir: 
 
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği; GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50 
Erasmus+ Staj Hareketliliği; GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50 
ÖNEMLİ NOTLAR:
 
1. Öğrencilerin Erasmus+ Eğitim ve Staj hareketliliği programından hibeli ya da hibesiz olarak yararlanması 
mümkündür 
2. Başvuru şartlarına uygunluk sağlayan öğrencinin alttan dersinin olması sınav başvurusuna engel değildir. 
3. Daha önce Erasmus kapsamında hibeleri olarak; 
-Staj hareketliliğinden faydalanmış olan öğrenciler sadece “Öğrenim Hareketliliği ” 
-Öğrenim hareketliliğinden faydalanmış olan öğrenciler sadece “Staj Hareketliliği” başvurusu 
yapabilirler. 
4. Sınav başvurusu esnasında, girdiğiniz bilgiler ve yaptığınız tercihler geçerli olacaktır. Sınav sonrasında 
kesinlikle tercih değişikliği yapılmamaktadır. 
5. Gideceğiniz üniversitenin eğitim dili, eğitim süresi ve derslerinizin eşleştirilme durumu vb. konular 
hakkında bilgi web sitemizdeki Erasmus+ 2014-2020 Programı İkili Anlaşmalar bölümünde 
http://erasmus.harran.edu.tr/birimlere-gore-erasmus yer almaktadır. 
6. Erasmus+ Staj Hareketliliği programından yararlanmak isteyen öğrencilerin okudukları bölümlere ilişkin 
Erasmus ikili anlaşması olma zorunluluğu yoktur. Sınava sadece staj seçeneğini seçerek başvurabilirler. 
7. Erasmus+ Hareketlilik faaliyeti 1 Haziran 2019 ile 30 Eylül 2020 tarihleri arasında 
gerçekleştirilebilmektedir. 
8. Başvuruda bulunan her öğrenci 2019-2020 Uygulama El Kitabı’nda ve 
http://erasmus.harran.edu.tr/erasmus-ogrenci-secimleri sayfasında yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve 
oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir. 

 

ANLAŞMA OLUŞTURMA

AB Üyesi ülkeleriyle Anlaşma yapmak için lütfen bu formu doldurunuz. 

ETKİNLİKLERİMİZ

  ............................................................................
 

............................................................................